Blue Flower

На 10.12.2010 г. Българската браншова камара машиностроене и Съюза на леярите в България наградиха управителя на фирмата с приза "Леяр на 2010 година" за голямата производителност на личния състав от фирмата.