Home News

Main Menu

The news
Публична покана с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с обособени позиции: Print
Written by Natalia   
Friday, 13 January 2017 17:30

"Тисина" ООД изпълнява проект Подобряване на производствения процес в ТИСИНА ООД по процедура№ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет:
"Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Стругов обработващ център - 1 бр.;

Обособена позиция 2: Оптико-емисионен анализатор на сплави - 1 бр., Твърдомер по Бринел - 1 бр., Машина за якостни изпитания на материали - 1 бр. и Ръчна шлифовъчна и полираща машина - 1 бр.;

Обособена позиция 3: Барабанна дробометна машина - 1 бр. и

Обособена позиция 4: Газокар.- 1 бр..


Тръжната документация може да бъде видяна ТУК"

Last Updated on Saturday, 21 January 2017 10:57
 
Публична покана с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с обособени позиции Print
Friday, 09 December 2016 14:59
There are no translations available.

"Тисина" ООД изпълнява проект Подобряване на производствения процес в ТИСИНА ООД по процедура№ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет:

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с обособени позиции: Обособена позиция 1: Стругов обработващ център - 1 бр. Обособена позиция 2: Оптико-емисионен анализатор на сплави - 1 бр., Твърдомер по Бринел - 1 бр., Машина за якостни изпитания на материали - 1 бр. и Ръчна шлифовъчна и полираща машина - 1 бр. Обособена позиция 3: Барабанна дробометна машина - 1 бр. Обособена позиция 4: Газокар.- 1 бр.


Тръжната документация може да бъде видяна ТУК"

 
„ТИСИНА“ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ Print

„ТИСИНА“ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0122-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.....Вижте цялото съдържание на документа

 
Successfully completed project on "Technological modernization of small and medium businesses" PDF Print

"Tisina" Ltd. has successfully implemented a project 2TMM-02-195 (BG161PO003-2.1.06-0277-C0001) / 26.04.2013 "Investment in technological innovation and expansion activities of Tisina Ltd" Operational Programme "Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy" 2007-2013, procedure BG161PO003-2.1.06 "Technological modernization of small and medium enterprises" ..... See the entire contents of the document

 

 
Recognition Print

On 10.12.2010 the Bulgarian Branch Machine Building
Chamber and the Union of foundries in Bulgaria awarded manager of the
company with the award "molder" of 2010 for greater productivity of personnel
from the company.

 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2
Copyright © 2019 www.tisina.org. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.